1. FK Nová Paka, založeno 1911

 • Úvod
 • Klub
 • Muži
 • Mládež
 • Ostatní
 • O klubu

  NOVOPACKÉMU FOTBALU JE LETOS UŽ 110 LET !

  První zprávy o fotbalu v Nové Pace pocházejí z léta roku 1911, kdy se v hotelu „Mach“ dne 11. srpna sešlo několik novopackých zájemců o kopanou. Byli to většinou studenti, kteří bydleli v Nové Pace, ale na studia dojížděli do Prahy. Propagačními přátelskými utkáními se snažili tuto zábavu rozšiřovat i do svého okolí. V tomto duchu také novopačtí studenti zahájili svoji činnost. Trénovali na louce, kde si kolíky ohraničili hřiště. Míč byl zpočátku zapůjčený od kamarádů z Prahy. Výstroj jednotlivých hráčů byla velice rozdílná, vše bylo závislé na finanční situaci každého jednotlivce. V počátku si také zvolili své vedení a trenéra. Prvním trenérem se stal pan Lískovec, který byl také aktivním hráčem. Necelý rok trvalo, než se tato živelná zábava stala činností skutečně organizovanou. 1. května 1912 založili pánové Lískovec, Kopecký, Klaban, Borovský, Čepelka a Karásek, rovněž v hotelu „Mach“, sportovní sdružení s názvem SK Nová Paka. 16. 6. 1912 bylo za pomoci továrníka Kretschmera, který propůjčil pozemek, slavnostně otevřeno regulérní fotbalové hřiště. Dne 19. 6. 1912 byl v hotelu „Centrál“ zvolen první výbor sdružení a zároveň zvoleny i klubové barvy černá a bílá, které byly později nahrazeny kombinací modré a bílé. První oficiální utkání novopackých fotbalistů, které bylo sehráno 28. 7.1912 v Hořicích s SK ČV Hořice, skončilo porážkou Nové Paky 4:16. První zápas v Nové Pace byl sehrán 4. 8. 1912 se stejným soupeřem a skončil opět vítězstvím hořických fotbalistů 8:6. Do mistrovských soutěží vstoupili novopačtí fotbalisté až v roce 1926. SK Nová Paka byl zařazen do II. A třídy jičínského okrsku. V roce 1928 vzniklo v Nové Pace první mládežnické družstvo tzv. „Studentská jedenáctka“, což byla obdoba dnešního dorostu a hráči se zde v přípravných utkáních připravovali pro start v prvním mužstvu dospělých.
  S různými úspěchy a neúspěchy novopacký fotbal prošel obdobím druhé světové války. Dalším významným mezníkem v historii novopacké kopané byl 22. červen 1948, kdy v restauraci „U Hylmarů“ došlo ke sloučení SK Nová Paka s tělocvičnou jednotou Sokol a od tohoto dne vystupovali novopačtí fotbalisté pod hlavičkou Sokol Nová Paka. 5. 3. 1951 došlo vlivem krize ve fotbalovém sdružení Sokola Nová Paka ke sloučení s nově vzniklým celkem Nopaky, družstvem složeným ze zaměstnanců textilních závodů v Nové Pace. Novým názvem tohoto fotbalového sdružení byl Sokol Regula Nová Paka. V roce 1953 však v době, kdy TJ Sokol byl přeřazen do sektoru těžkého strojírenství, bylo znovu rozhodnuto o změně názvu a fotbalový klub tak nesl nový název Spartak Regula Nová Paka. 4. března 1956 se vlivem absolutní roztříštěnosti tělovýchovy v Nové Pace týkající se všech sportovních odvětví, fotbalu nevyjímaje, se sešla v sokolovně konference všech existujících tělovýchovných jednot města a z rozhodnutí Krajského výboru tělovýchovy došlo ke sloučení v jedinou tělovýchovnou jednotu sdružující všechny aktivní sportovce Nové Paky s názvem Sokol Nová Paka. Toto sdružení udrželo svoji životaschopnost až do devadesátých let minulého století, do doby, kdy se jednak tělovýchova ve městě dělila mezi ČSTV a SOKOL a některé oddíly, včetně fotbalu, nastoupili svoji vlastní cestu vlivem zisku samostatnosti s právní subjektivitou. Fotbalisté ze sdružení novopackého Sokola vystoupili v roce 1999 a od 1. 1. 2000 až dodnes startují pod názvem 1.FK Nová Paka.
  Výraznějších úspěchů dosáhl fotbal v Nové Pace v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy „A“ mužstvo dospělých skončilo třikrát na druhém místě Východočeského krajského přeboru a stanulo tak těsně před republikovou divizí. Poté následoval dosti prudký pád, který skončil až ostudně v okresním přeboru Jičínska. Naštěstí došlo k personálnímu střídání ve vedení novopackého fotbalu a pod vedením dnes již bývalého prezidenta klubu Otakara Vágenknechta stoupali novopačtí fotbalisté opět výše tak, že pět let startovali v republikové divizi, což byl největší úspěch novopacké kopané ve své historii. Kromě družstva dospělých tvořili fotbalový klub v Nové Pace ještě mládežnická družstva, která hrála soutěže řízené krajským fotbalovým svazem Královéhradeckého kraje.

  Stadion v Jírových sadech je současným domovem novopackých fotbalistů. Bohužel je ve vlastnictví jiných subjektů, než jsou fotbalisté, a tento fakt tak výrazně komplikuje možnost získávat dotace na obnovu a údržbu fotbalového pažitu včetně dalšího zázemí pro fotbalisty. 26. listopadu 2010 bylo slavnostně otevřeno hřiště s umělým travnatým povrchem III. generace belgické výroby značky LANO na místě bývalého škvárového hřiště. Tímto si fotbalisté splnili svůj sen, kdy tato moderní hrací plocha zkvalitnila nejen přípravu všech týmů, ale především eliminovala handicap kapacity stadionu a umožnila provozovat kopanou v Nové Pace po celý rok. Hřiště s umělou trávou tak je samozřejmě k dispozici nejen fotbalovému klubu, ale i mládeži všech škol ve městě. Z hlediska historie je stadion v Jírových sadech již čtvrtou lokalitou, kde se kopaná od svého vzniku ve městě hrála. První, již zmiňované hřiště, bylo na pozemcích továrníka Kretschmera. Tato lokalita se nachází na území za bývalou textilní továrnou Velveta ve čtvrti zvané Vinohrady. V letech 1913 – 1931 se fotbal v Nové Pace hrál v blízkosti dnešního stadionu, na místě, kde je dnes vybudován městský park v Jírových sadech se sochou Padlého vojína z druhé světové války. Třetí, předposlední lokalitou fotbalových zápasů v Nové Pace, bylo donedávna ještě fotbalisty užívané staré škvárové hřiště pod Poštmistrovým kopcem, kde však dnes, jak již bylo zmíněno, je vybudovaná nová hrací plocha s umělou trávou. V roce 1979 bylo na tomto hřišti instalováno umělé osvětlení, které sloužilo především na tréninky v pozdních večerních hodinách, či zimním období. Moderním osvětlením je však vybavena i tato nová hrací plocha, což sportovce tak vůbec při své činnosti v létě, v zimě, ráno, večer nelimituje. Stadion v Jírových sadech byl slavnostně otevřen 20. srpna 1961. Travnatou fotbalovou plochu lemuje 400metrový atletický ovál se sektory pro jednotlivé atletické disciplíny, na něž byl v roce 2006 položen moderní tartanový povrch.

  Slávu novopacké kopané šířili fotbalisté i za hranicemi naší vlasti. Nejčastějšími soupeři v družebních stycích byly celky z bývalé NDR a Polska. Historie však dokumentuje i přátelská utkání s družstvy z Itálie a nejexotičtějším soupeřem byl pro novopacké fotbalisty asi celek ze Spojených arabských emirátů, který v Nové Pace startoval v rámci svého soustředění v jičínském sportovním areálu v roce 1980.

  Mezi nejvýraznější osobnosti novopacké fotbalové historie patří bezesporu bývalý předseda ligové komise ČMFS JUDr. Ivo Lubas, který až do vojenské prezenční služby oblékal novopacký dres. Další významnou persónou novopacké kopané byl bývalý reprezentant ČSSR a hráč pražské Sparty Josef Jurkanin, který rovněž několik sezón na sklonku své kariéry startoval v týmu Nové Paky. Z novopackých odchovanců hrál nejvýše Jiří Poděbradský, který startoval v nejvyšší soutěži, 1 lize v dresu FC Hradec Králové. Nelze ale ani zapomenout na Jakuba Urbance, který v současnosti je hráčem žižkovské Viktorie, usilující o postup do 1. ligy. V týmu dospělých se v „divizním období“ vystřídala řada vynikajících domácích i zahraničních fotbalistů, jmenujme alespoň některé z nich: Radim Ottmar, dnes gólman FC Hradec Králové, senegalský středopolař Papa Dauda Quye, Slováci Marcel Bažík, René Čokina a bývalý hráč Sigmy Olomouc Jan Majný, novopačtí srdcaři Jan Rozsévač (dnes Jiskra Hořice), Martin Ptáček (dnes Vysoká n. L.), nebo talentovaní „Jablonečáci“ Mirek Král a Lukáš Počta.

  V současnosti pod zcela novým vedením startuje družstvo dospělých v krajské 1. B třídě, rezerva potom letos postoupila do okreního přeboru.. Bohužel dnes klub z personálních důvodů nedisponuje družstvem dorostu, což může do budoucnosti při doplňování družstva dospělých znamenat velký problém. Dalšími družstvy v klubu jsou týmy starších a mladších žáků, starší a mladší přípravky, které startují s výjimkou mladší přípravky (okresní přebor) v soutěžích řízených Krajským fotbalovým svazem.

  Podrobnější historii fotbalu v Nové Pace můžeme vyčíst ze vzorně vedených kronik tohoto významného sportovního subjektu ve městě.   –axe-

  Novinky

  Příští zápasy


  Nyní nejsou žádné zápasy naplánované.  Web vytvořil Honza Novotný
  © 2004 - 2016 1. FK Nová Paka | info@fotbalnp.cz | Stará verze webu | Administrace