Rychlé menu
  Hlavní menu
  Vyhledávání

Vyhledat text

Opus Dei
  Kontakt
1.FK Nová Paka
Havlova 1363
509 01 Nová Paka

www.fotbalnp.cz
info@fotbalnp.cz
23.KOLO : 1.FK NOVÁ PAKA - FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ 3:1
Referát z utkání

ŠLÁGR KRAJSKÉHO P?EBORU PRO DOMÁCÍ
1.FK NOVÁ PAKA - FC Olympia HRADEC KRÁLOVÉ
3 : 1 (2:0)


N.Paka : Balatka - Musil, Ptá?ek, ?okina, Ma?í - Jisl, Rozséva?, Mindl (63. Kubí?ek), Král (60.Keszeg) - Bažík (79.Nýdrle) Po?ta.
Branky Nové Paky : Král 2, Nýdrle.
Trenér : Vlastimil Frýdek.


V 23.kole Královéhradeckého krajského p?eboru hostili novopa?tí fotbalisté na trávníku stadionu v Jírových sadech dosavadního lídra sout?že, fotbalisty Olympie Hradec Králové. Tomuto šlágru byla v?nována velká pozornost jak ?ídícího orgánu, tak i medii a samoz?ejm? široké fotbalové ve?ejnosti. Náboj celému klání dávala i p?ítomnost celé ?ady ve?ejných a fotbalových ?inovník? v ?ele s hejtmanem Královéhradeckého kraje panem Bc.Lubomírem Francem, p?edsedou KFS Hradec Králové JUDr. Lubomírem Sedlá?kem a starostou Nové Paky Mgr. Josefem Coganem. Post hlavního arbitra zápasu splnila na výbornou mezinárodní rozhod?í Dagmar Damková, (?ídila i finále turnaje žen na OH v Pekingu 2008), která svoji p?irozenou autoritou na hrací ploše ukázala všem p?ítomným, p?edevším rozhod?ím opa?ného pohlaví, že by se mohli práv? od výše uvedené hodn? nau?it. Dobrou fotbalovou atmosféru pro po?etnou diváckou kulisu vytvá?el známý královéhradecký moderátor Zden?k Vranovský. Utkání za?aly oba dva celky opatrn? a v takticky vedeném boji se nic vážn?jšího p?ed ob?ma brankami ned?lo. Poté hosté zahrozili tvrdou st?elou doprost?ed branky, se kterou si Balatka bez problém? poradil. Na druhé stran? st?elu Jisla Mašek vyt?snil nad svoji branku a pokusy Po?ty, Bažíka, a Rozséva?e skon?ily mimo. S p?ibývajícími minutami byly útoky vedené domácími hrá?i o poznání nebezpe?n?jší, než ataky vedené hrá?i Olympie. Ve 25.minut? rozjásal stadion aktivn? hrající Král, jehož d?lovku z poza vápna zastavila až sít soupe?ovy svatyn?. Domácí po této brance stup?ovali svoji aktivitu a hosté se tak dostávali pod mírný tlak, který ale v?tšinou kon?il v pokutovém území bez zakon?ení. Ve 33.minut? op?t výborný Král netradi?n? z pravé strany pronikl s mí?em do pokutového území a jeho zakon?ení bylo p?esné, když mí? skon?il v pravém horním rohu branky bezmocného gólmana Maška. Hosté ani po této brance nerezignovali, ale absence st?edopola?e Kašajíka a úto?níka H?lky se ukázaly jako citelné oslabení celku z Kuklen. Domácí ve zbytku první p?le usilovali a rozhodující knockaut, ale na skóre se již nic nezm?nilo. V úvodu druhé ?ásti hry domácí n?kolikrát zahrozili, ale obranu soupe?e se jim p?ekonat nepoda?ilo. Novopacký trenér Frýdek v 60.minut? poprvé sáhl ke st?ídání a aktivita domácích se pomalu vytrácela, tak že se obraz hry postupn? m?nil a navrch za?ali mít hosté, kte?í n?kolikrát p?ipravili p?ed Balatkou t?žké chvíle pro novopackou defenzivu. V 68.minut? sm??oval do pokutového území Nové Paky za krátkou dobu již t?etí centr z levé strany. Mí? v souboji p?ed Balatkou se tak nešastn? odrazil p?i obraném souboji s úto?níkem Olympie od novopackého Jisla, že skon?il za zády domácího gólmana. Toto snížení vlilo do host? energii a ti vycítili šanci na vyrovnávací branku. P?evaha byla zjevná p?edevším ve st?edu pole. Novopacká defenziva, dob?e organizovaná skv?lým Balatkou, však pracovala bezchybn? a nepoušt?la hosty na dost?el své svatyn? . P?i úto?ení však více otev?ená obrana host? poskytovala šance na brejky domácích. V záv?ru utkání hráli hosté již vabank a st?ídající novopacký Keszeg se dostal celkem t?ikrát do bezprost?ední blízkosti p?ed branká?e Maška. Ve dvou p?ípadech však s t?mito šancemi naložil tak, že domácím fanoušk?m mohl p?ivodit lehké srde?ní slabosti. Ve t?etím p?ípad? však novopacký fotbalista zachoval chladnou hlavu a našel p?ed brankou nabíhajícího Nýdrleho, který bez problém? dopravil mí? pot?etí za záda soupe?ova branká?e. Domácí tak tímto vít?zstvím ve šlágru Královéhradeckého krajského p?eboru poprvé v letošním ro?níku vystoupali na vedoucí p?í?ku tabulky. Všichni domácí p?íznivci tak p?ejí hrá??m, aby na tomto postu již vydrželi až do skon?ení letošního sout?žního ro?níku.
| Autor: Mgr. Petr Ježek | Vydáno dne 02. 05. 2009 | 3144 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |
 

 

Copyright Š 2004-2008 - 1.FK Nová Paka, Martin Ježek | Vytvořeno na platformě phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server