FKM Javorka - Nová/Stará Paka U-15

Autor: Václav Horák <(at)>, Téma: Žáci U-15, Vydáno dne: 16. 06. 2014U ? 15V posledním utkání sezony jsme na body nedosáhli...

FKM Javorka -1.FK Nová Paka/Sokol Stará Paka
3:1 /1:1branka: Krupka

V záv?re?ném kole krajské sout?že naše spojená družstva zajížd?la do L.B?lohradu,druhého družstva sout?že.Domácí hrají kvalitní kombina?ní fotbal,naši bojovali,ale na soupe?e jsme nesta?ili. Sice jsme se ujali vedení když pokutový kop prom?nil Lukáš Krupka,ale domácí dv? minuty p?ed koncem polo?asu vyrovnali.
Druhý polo?as byl ze strany domácích ješt? kvalitn?jší,n?které situace p?ed naší brankou doslova volali po brance,ale dlouho jsme odolávali. Jestli-že jsme v celkovém hodnocení cht?li skon?it t?etí museli jsme vyhrát.Otev?eli jsme proto hru,vzadu nechali jen t?i hrá?e a úto?ili v p?ti.Soupe? nás ale potrestal dv?mi brankami. Ale i p?es porážku je pot?eba naše hrá?e pochválit za bojovnost a za kone?né ?tvrté místo jim pod?kovat.

Nastoupili jsme v sestav?: Brádle-K?íž,Šnajdr,Podzimek,Šolc Stránský,Krsek,Mandík,Svoboda- Cina,Krupka
St?ídali: Horyna,Militký David