VÝSLEDKY MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV 25. , 26. A 29. SRPNA 2012

Autor: Mgr. Petr Ježek <>, Téma: Mládež - výsledky, Vydáno dne: 26. 08. 2012VÝSLEDKY MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV 25. , 26. A 29. SRPNA 2012

STARŠÍ DOROST U-19 :
1.FK NOVÁ PAKA /Sokol STARÁ PAKA- FK SOKOL VOLANOV 4 : 2 (2:2)
Branky : Vavrinec 3, Machát
Packá devatenáctka m?la p?i svém domácím úvodním vystoupení v krajském p?eboru Královéhradeckého kraje v sout?žním ro?níku 2012 - 2013 za soupe?e nová?ka této sout?že, mužstvo z p?edm?stí Trutnova, FK Sokol Volanov. Domácí dostal do vedení již ve t?etí minut? Viktor Vavrinec, aby o n?kolik minut pozd?ji centr Pavla Macháta ?nádhern?? napálil hostující obránce do šibenice vlastní branky. Tato situace sv??ence trenéra Václava Horáka natolik ukolébala, že ve zbytku prvního polo?asu, po zahození ješt? dalších brankových p?íležitostí, netakticky po chybách, dovolila host?m vyt?žit z minima maximum a vyrovnat stav utkání. Po zm?n? stran skon?ilo ješt? zakon?ení p?kné kombina?ní akce Pavla Macháta na b?evn? volanovské branky, ale v záv?ru zápasu p?ece jenom Viktor Vavrinec zužitkoval svoje zkušenosti z dosp?lého fotbalu a dv?ma brankami strhl vít?zství na stranu domácích.

1.FK NOVÁ PAKA /Sokol STARÁ PAKA - FK CHLUMEC n.C./ RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV 1:4 (0:3)
Branka : Rosputniak
Ve vloženém 14.kole byl packé devatenáctce v krajském p?eboru Královéhradeckého kraje soupe?em "výb?r Novobydžovska", nebo spojené družstvo chlumeckého a novobydžovského klubu bylo bohat? dopln?no ješt? množstvím hrá?? na st?ídavý start z jiných oddíl?. Hosté byli fotbalov?jší, d?razn?jší a zákonit? efektivn?jší. P?esto branky v síti domácích se rodily po zbyte?ných chybách v defenzivní ?innosti packého mužstva. Zlepšený výkon domácích ve druhém polo?ase p?inesl i ?estný úsp?ch z kopa?ky Dominika Rosputniaka. Tentýž hrá? byl ješt? blízko druhé brance, ale jeho povedenou st?elu hostující gólman efektivn? robinzonádou vyt?snil nad b?evno své svatyn?. Výb?ru trenéra Václava Horáka chyb?l na hrotu útoku st?elec Viktor Vavrinec, který se p?ipravuje s divizním týmem dosp?lých.

STARŠÍ ŽÁCI U-15 : utkání odloženo

MLADŠÍ ŽÁCI U-13 : h?išt? v Hostinném
Hostinné - Nová Paka/Stará Paka 1:3
Branky: Militký, Cína, Žlab
Vrchlabí - Nová Paka/Stará Paka 9:1
Branka : Militký

STARŠÍ P?ÍPRAVKA U-11 : h?išt? v Hostinném
Hostinné - Nová Paka/Stará Paka 2:3
Branky: Vrabec 2, Fejfar
Vrchlabí - Nová Paka/Stará Paka 4:2
Branky : Fejfar, Fenynec

MLADŠÍ P?ÍPRAVKA U-9: mistrovská utkání zahájí až 1.zá?í 2012