VÝSLEDKY MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV O VÍKENDU 21. A 22. 8. 2010

Autor: Mgr. Petr Ježek <>, Téma: Mládež - výsledky, Vydáno dne: 21. 08. 2010VÝSLEDKY MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV O VÍKENDU
21. a 22. srpna 2010

STARŠÍ DOROST U-19 :.
SK T?EBECHOVICE - 1.FK NOVÁ PAKA /Sokol STARÁ PAKA 2 : 1 (2:0)
Branka : Kousal
Devatenáctka tentokrát na body nedosáhla. P?esto cítí hosté v tomto utkání výraznou k?ivdu, nebo výkon hlavního rozhod?ího byl zcela zám?rn? namí?en proti packému výb?ru. Bohužel i v mládežnických kategoriích se ?asto vyskytují arbit?i "t?chto kvalit!"

MLADŠÍ DOROST U-17 :
Jiskra JAROM?? - 1.FK NOVÁ PAKA /Sokol STARÁ PAKA 5 : 3 (5:1)
Branky : Machat, Vavrinec, Mentus
Další vystoupení packé "sedmnáctky" potvrdilo vzestupnou tendenci výkonu tohoto kolektivu, le? stále defenziva výrazn? zaostává za ofenzivou.

STARŠÍ ŽÁCI U-15 :
Jiskra JAROM?? - 1.FK NOVÁ PAKA /Sokol STARÁ PAKA 0 : 3 (0:3)
Branky : Adam, Riedl, Rosputniak
Družstvo starších žák? pokra?uje v dobrých výkonech a i p?es absenci n?kolika klí?ových hrá?? zvládlo utkání v Jarom??i a p?edevším díky st?elecké potenci prvního polo?asu odváží d?ležité t?i body do tabulky krajského p?eboru této v?kové kategorie.

Ostatní družstva zahájí mistrovská utkání až v pozd?jším termínu !